Organigrama municipal

Mandat 2015-2019 (4)

Atribucions delegades per l'alcalde als regidors delegats (14)