Informació i normativa jurídica municipal

Ordenances municipals no fiscals (22)

Avantprojectes i projectes d'ordenances no fiscals i reglaments. Tràmits (27)

Avantprojecte d'Ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de les terrasses al terme municipal de Torredembarra (en vigor des del 7-06-2017, BOPT núm. 109) (9)

Avantprojecte d'Ordenança reguladora de clubs socials i associacions de cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Torredembarra (DEROGADA DES DEL 13-03-2020) (8)

Resolucions administratives i judicials de rellevància (8)