Consulta pública sobre la modificació del Reglament de règim intern de l’Escola Municipal de Música de Torredembarra

1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

L’Escola Municipal de Música és un servei municipal de l’Ajuntament de Torredembarra actualment adscrita a la regidoria d’Educació.  El 30 d’abril de 2015, va entrar en vigor el seu reglament de règim intern, però, a causa de diversos factors com l’augment d’alumnat, matèries impartides amb el corresponent augment de professorat, així com canvis en el format dels estudis, esdevé necessari una modificació del mateix.

2. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

Amb la modificació del reglament de règim intern,  es pretén aconseguir una millora a la regulació de l’organització i funcionament de l’Escola Municipal de Música de Torredembarra.

3. Objectius de la norma:

La modificació del reglament permetrà una millor regulació dels següents aspectes:

- Òrgans de govern.

- Personal de l’escola.

- Convivència i funcionament amb l’alumnat, tutors...

- Millor aprofitament dels espais i instal.lacions.

- Incloure totes les novetats que ofereix l’administració electrònica, en relació a la preinscripció, matriculació, reserva de plaça i tria d’instrument.

-  Règim disciplinari.

4. Termini de formulació de propostes: 

-    1 mes

-    Del dia 25 de març fins el dia 26 d’abril de 2021

5. Correu electrònic on s’han de presentar les propostes:

ensenyament@torredembarra.cat